Renovering av Tungelsta skola

Tungelsta skola är en skola från förskoleklass upp till årskurs 9 med cirka 900 elever. Skolans ursprungliga huvudbyggnad Hus A uppfördes 1955 och har genomgår en totalrenovering.

Renoveringen av hus A är klar och verksamheten har flyttat in i byggnaden. Evakueringspaviljongerna är borttagna och marken där de stod kommer under hösten att rustas upp. Skolgården kommer att få en multisportplan och basketplan samt aktivitetsytor med utomhusgym och klätterstenar. Arbetet beräknas vara färdig under våren 2021.

Kontakt för den här sidan: tungelstaskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 mars 2019