Så här jobbar vi

Utbildning är hjärtat i det jämlika samhället. Genom att stärka Tungelsta skola säkrar vi inte bara framtidens kunskapsintensiva jobb och tillväxt, vi skapar också ett samhälle där våra elever får möjlighet att forma sin egen framtid.

Tungelsta skola ska vara en plats där barn och vuxna trivs och mår bra. Vi vill, tillsammans med vårdnadshavare, främja elevernas utveckling till kreativa och demokratiska människor med goda kunskaper inför framtiden. Utan trygghet är det svårt att tillägna sig kunskap och kunskap ger trygghet.

Vi vet att den som inte har en gymnasieutbildning riskerar att få det tufft på arbetsmarknaden. Därför är det vår uppgift att skapa förutsättningar för att alla elever, genom hela utbildningssystemet, får det stöd och den stimulans de behöver för att nå sin fulla potential och klara målen i skolan.

Senast uppdaterad: 22 mars 2021