Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trygghet och hälsa

På Tungelsta skola finns det ett elevhälsoteam som arbetar för att alla elever på skolan ska må bra och känna sig trygga.

Två personer som står med ryggen mot kameran och på deras ryggar står det stormentor. Stormentor

Tungelsta skolas målsättning är att alla elever ska känna sig sedda och att ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier, eller kränkningar. All personal arbetar förebyggande med inkludering i sin dagliga verksamhet.

Våra stormentorer arbetar förebyggande bland annat med att säkerställa trygghet, skapa studiero och möta upp eleverna där de befinner sig. Våra stormentorer är helt enkelt trygga vuxna som finns till hands för våra elever. 

Elevhälsan är den delen av skolans organisation som ansvarar för att eleverna har en så väl fungerande undervisningssituation som möjligt. Den ska bidra till att skapa skolmiljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Skolans trygghetsteam, som är det samma som elevhälsoteamet, spelar också en viktig roll i trygghetsarbetet när det gäller exempelvis mobbning.

Vi gör årligen en trivselenkät, för att stämma av hur barnen mår.

Senast uppdaterad: 17 april 2023