Trygghet och hälsa

På Tungelsta skola finns det ett elevhälsoteam som arbetar för att alla elever på skolan ska må bra och känna sig trygga.

Tungelsta skolas målsättning är att alla elever ska känna sig sedda och att ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier, eller kränkningar. All personal arbetar förebyggande kring detta i sin dagliga verksamhet.

Elevhälsan är den delen av skolans organisation som ansvarar för att eleverna har en så väl fungerande undervisningssituation som möjligt. Den ska bidra till att skapa skolmiljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Skolans trygghetsteam, som är det samma som elevhälsoteamet, spelar också en viktig roll i trygghetsarbetet när det gäller exempelvis mobbning.

Vi gör årligen en trivselenkät, för att stämma av hur barnen mår.

Senast uppdaterad: 17 september 2018