Elevhälsoteam

Foto: Mostphotos

Elevhälsan har sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. Arbetet ska verka förebyggande och hälsofrämjande – men ska även stödja elevernas utveckling mot målen.

Verksamheten är lösningsfokuserad och har ett salutogent perspektiv – det betyder att man koncentrerar sig på faktorer som skapar och bevarar hälsa snarare än problemen. Elevhälsans arbete ska hela tiden följas upp, utvärderas och utvecklas.

Elevhälsoteamet består av kurator, skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog, skolläkare, studievägledare, rektor och biträdande rektor.

Senast uppdaterad: 3 september 2018