Om skolan

Tungelsta skola är en F–9 skola och är den näst största grundskolan i Haninge kommun. Skolan är belägen "mitt i byn" i Tungelsta, en lantlig idyll i södra delen av Haninge.

Med cirka 900 elever och cirka 120 anställda jobbar vi ständigt mot skolans mål för att nå bästa resultat. Vårterminen 2020 gick åk 9 ut med 91% gymnasiebehörighet på Tungelsta skola. 

Skolan har satt upp mål utifrån sin vision "våga, vilja, vara nyfiken". För läsåret 2020/2021 är målen:

  • Högre måluppfyllelse                                                       
  • Utmanande, varierad och målstyrd undervisning
  • Ökad medvetenhet om alla människor lika värde

Senast uppdaterad: 18 augusti 2020