Om skolan

Tungelsta skola är en F–9 skola och är den näst största grundskolan i Haninge kommun. Skolan är belägen "mitt i byn" i Tungelsta, en lantlig idyll i södra delen av Haninge.

Med cirka 900 elever och cirka 120 anställda jobbar vi ständigt mot skolans mål för att nå bästa resultat.

Skolan har satt upp mål utifrån sin vision "våga, vilja, vara nyfiken". För läsåret 2019/2020 är målen:

  • Att öka måluppfyllelse
  • Att stärka vårt samspel 
  • Att vidareutveckla vår tillgängliga lärmiljö

Kontakt för den här sidan: tungelstaskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 augusti 2019