Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vision och värdegrund

Skolans vision – våga, vilja, vara nyfiken – genomsyrar arbetet på hela skolan. Varje läsår sätter vi nya mål för verksamheten som rimmar med visionen. Detta läsår är målen för skolan: Se varje elevs behov, potential och förutsättningar, språkutvecklande arbetssätt, trygghet och studier och medvetenhet om alla människors lika värde

Tungelsta skola skymning

Dessa mål, precis som skolans vision, bottnar i alla olika roller på skolan. Varenda medarbetare på skolan arbetar utifrån sin roll mot dessa mål vilket vi ser ger resultat.

Som en del i detta har skolan varje år tagit ett steg framåt gällande meritvärdet, så även i år och vi fortsätter att arbeta hårt för att gymnasiebehörigheten ska öka år efter år. Tillsammans är vi starka.

Elevernas individuella behov

Vi anpassar efter elevers individuella behov och arbetar med att skapa förutsättningar för varje individ att nå så långt som möjligt. Detta gör vi dels via pedagogik, didaktik och metodik och även via vår fysiska lärmiljö.

Vi är en stor skola vilket ger goda möjligheter till förändring och utveckling på många olika sätt. Det kan gälla ändring mellan grupper eller organisering av personal som vi ser gynnar verksamheten. Vi tror starkt på den organisation vi har arbetat upp och ser vinsterna av den tydligare och tydligare under tidens gång. Att bygga upp tar tid och kräver tålamod.

Genom vår vision så arbetar vi fokuserat vidare, för genom en stark vilja kommer ett mod att våga och det genererar nyfikenhet på vad som kommer härnäst. Är du nyfiken på fina Tungelsta Skola så hör av dig till oss!

Senast uppdaterad: 16 januari 2024